Voorwaarden behandeling Zit & Relax

Naast deze Zit & Relax- spelregels gelden ook de algemene voorwaarden van BriljansS*, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 22057947. Voordat je een afspraak maakt met BriljansS* voor een Zit & Relax behandeling, gaan wij ervan uit dat je kennis genomen hebt van onze voorwaarden en spelregels en hiermee akkoord gaat.

Intake

Als je voor het eerst komt voor een stoelmassage vullen we samen een intakeformulier in. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Het intakeformulier bevat o.a. naam en adresgegevens van de cliënt. Indien nodig worden op het intakeformulier aantekeningen gemaakt over lichamelijke mogelijkheden en beperkingen, waarmee tijdens een massage rekening gehouden moet worden. Ook nemen we de contra-indicaties door, die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van een massage. De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en massage doeleinden gebruikt. Indien er informatie achtergehouden wordt over eventuele ziektes, blessures, behandelingen, contra-indicaties en dergelijke kan BriljansS* niet verantwoordelijk gesteld worden. Wij kunnen niet door de kleren heen kijken en indien we twijfelen over een bestaande aandoening of blessure, kan de massage afgebroken worden om je door te verwijzen naar een arts/specialist.

Geheimhouding

Vanuit onze beroepsethiek als zorggever houden wij ons aan een geheimhoudingsplicht. Ontvangen contactgegevens zijn voor gebruik van BriljansS* activiteiten en worden niet gedeeld met derden.

Contra-indicaties

Bij de volgende contra-indicaties wordt er geen massage uitgevoerd:

- Een verhoogde temperatuur of koorts (ook koortslip)

- Recente ongelukken, verwondingen of operaties op het te masseren gebied

- Acute infecties zoals zware verkoudheid of griep

- Locale infecties of besmettelijke huidaandoeningen en eczeem

- Ontstekingen of zwellingen

- Steenpuist: besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar

- Recente whiplash

- Ernstige vaataandoeningen over het hele lichaam: beschadiging v.d. verzwakte vaten

- Teveel pijn en vermoeidheid: onvoldoende verwerking van de diverse massageprikkels

- Bij gebruik van alcohol of drugs

Als je het gevoel hebt, dat je wel gemasseerd kunt en wilt worden, overleg dan met je arts! Mensen, die te maken hebben met epilepsie, chronische vermoeidheid, lage bloeddruk en osteoporose krijgen een ontspanningsmassage. BriljansS* heeft de overtuiging, dat mensen met kanker (buiten de periode van chemo en bestraling) ook gemasseerd kunnen worden. Dan wel op een zeer ontspannen wijze. Juist zij hebben rustgevende aanrakingen nodig en dat wil BriljansS* bieden.

Massage geschiedt altijd op eigen risico en als je twijfelt, vraag je het gewoon even aan je arts. Jouw gezondheid staat altijd voorop!

BriljansS* Zit & Relax behandelingen zijn geen therapeutische behandelingen en geen alternatief voor behandeling door een arts. Wij stellen geen diagnoses. In geval van lichamelijke problemen verzoeken wij eerst contact op te nemen met arts, specialist en/of fysiotherapeut. Bij twijfel wordt er niet gemasseerd. Vermeld blessures, medicatie, lichamelijke aandoeningen, allergieën of ziekten altijd duidelijk voorafgaand aan elke massage.

Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

Als je een massage ondergaat bij BriljansS* Zit & Relax, onderteken je onderstaande tekst, voordat je plaats neemt in de massagestoel: “Het is mijn keuze om deze massagesessie te ondergaan. Ik ben me ervan bewust dat deze behandeling als doel heeft mijn algehele welbevinden te beïnvloeden. Ik waarschuw de masseur onmiddellijk als mijn welbevinden op enige wijze wordt aangetast. Alle medische gegevens, waarvan ik op de hoogte ben, heb ik naar waarheid ingevuld en ik zal de masseur inlichten zodra er zich wijzigingen voordoen”.

Aangezien we niet door de kleren heen kunnen kijken, is het belangrijk, dat de klant zelf verantwoordelijk is voor de informatie en de juistheid ervan, zodat wij de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kunnen voeren. BriljansS* is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel.

Verhindering - afmelden

Bij verhindering wil ik je vragen telefonisch of per e-mail minimaal 24 uur voor aanvang van de massage afspraak af te melden anders wordt 50% van het verschuldigde tarief in rekening gebracht. Het is ook mogelijk om een vervangende persoon te regelen voor de betreffende afspraak, zodat er geen extra kosten gerekend hoeven te worden. Als tijdens een Zit&Relax-avond minder dan 5 personen aanwezig zijn, dan blijft het tarief staan zoals vermeld in de offerte of op de site. 

Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de cliënt voordoen, dient dit doorgegeven te worden op de eerstvolgende afspraak. Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarde zijn niet voor rekening van BriljansS* - Zit & Relax.

Kledingadvies

Stoelmassage gebeurt over de kleren heen met op de achtergrond een rustgevend muziekje. Het werkt het prettigst als je een effen katoenen T-shirt aandoet met korte of lange mouwen. Als er pailletjes, strass-steentjes of knoopjes op verwerkt zijn, ben ik bang dat ik ze ervan af wrijf en kan ik niet volledig werken, zoals ik gewend ben. Een makkelijk zittende broek is voor jezelf het meest ontspannen, omdat je 20-25 minuten met gebogen knieën zit. Je mag de sieraden tijdens een massage uitdoen.

Relax-Zitten op locatie

Particulier: Voor relax-dagdelen op locatie wordt € 0,21 p/km in rekening gebracht. Het gaat als volgt: de gastvrouw nodigt 4 vrouwen uit en ontvangt zelf een gratis Zit. Voor deze avonden heb ik een rookvrije ruimte rondom mijn stoel nodig van ongeveer 2,5 x 2,5 meter. Dan kan ik gemakkelijk rondlopen en een prettige massage verzorgen.

Bedrijf: Voor stoelmassage is een kleine ruimte nodig en kan daarom praktisch overal gegeven worden. Het meest prettig voor de masseur en de klant is een af te sluiten verwarmde ruimte met een plek van 2,5x 2,5 meter, zoals een vergaderkamer of een rustig hoekje in een kantoor.

Betaling

Alle betalingen vinden contant plaats of via overmaking op het rekeningnummer NL59INGB0004496460 van BriljansS*. Het is niet mogelijk om te pinnen. Voor afspraken op locatie wordt € 0,21 p/km gerekend. De massagekaarten en cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden en 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte en kunnen niet omgewisseld worden in contanten. 

Laatste wijziging: 27-09-2023
© Bianca Janssen 2023-2025
Prestatiecode:
24500: Psychotherapie
24513: Lichaamsgerichte psychotherapie

Privacy & disclaimer Alg voorwaarden KvK 220 579 47 | BTW-ID: NL001770637B82